Gesubsidieerde Rechtsbijstand:
Advocaten en mediators die ingeschreven zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand
kunnen voor hun cliënten een aanvraag doen voor een gesubsidieerde rechtsbijstand.
In de praktijk heet dit toevoeging.
De aanvraag wordt zowel financieel als inhoudelijk getoetst door de Raad voor Rechtsbijstand.
Indien de aanvraag is goegekeurd, betaalt u als cliënt slechts een eigen bijdrage.
De eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen.


Bijzondere Bijstand Eigen Bijdrage:
Bijzondere Bijstand kan ook worden aangevraagd voor rechtshulp (eigen bijdrage, griffiekosten en proceskosten).
Bijzondere bijstand kun je aanvragen voor kosten die niet worden geacht uit het normale levensonderhoud te kunnen worden betaald
(artikel 35 Participatiewet).
Er geldt een bijstandsnorm wat niet betekent dat je een bijstandsuitkering moet hebben.
Voor iedere persoon geldt een normbedrag waarvan uit wordt gegaan en je vermogen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag,
artikel 34 en 35 Participatiewet.
Voorwaarden: er moet een diagnosedocument zijn van het Juridisch Loket (voor de inkomensgrens om zich te melden bij het Juridisch Loket, zie website Juridisch Loket) en er moet een goedgekeurde toevoeging zijn van de Raad voor Rechtsbijstand.