Klik hier voor het klachtenreglement
Klik hier voor het klachtenformulier

Klik hier voor het formulier van klanttevredenheidsonderzoek


Voor het storten van giften, subsidie, voorschot griffierechten, deurwaarderskosten etc.:
NL84 INGB 0006071387 t.n.v. Stichting Rechtswinkel Noord - Holland Noord