Bestuursleden

Joyce Stoop - Voorzitter
Sima Rampadarath - Penningmeester + Secretaris
Daan Roobol - Algemeen Bestuurslid
E-mail:bestuur@rechtswinkelnoordhollandnoord.nl

Bankrekeningnummer: NL84 INGB 0006071387
KvK-nummer: 54403626

Elk spreekuur wordt gecoördineerd door een of meerdere coördinatoren.
Uw zaak wordt in behandeling genomen door juridisch adviseurs die bij ons vrijwillig in dienst zijn.
Voordat u een definitief advies ontvangt, worden alle zaken eerst besproken met een advocaat die gespecialiseerd is op dat rechtsgebied.
Al onze medewerkers zijn deskundig en betrouwbaar.


Heeft u een klacht? Klik hier voor onze klachtenprocedure.