Over ons

Wie zijn wij?

De Rechtswinkel Noord - Holland Noord is een non profit organisatie. De Rechtswinkel wordt ondersteund door juristen, advocaten en universitaire studenten. Ons doel is om rechtshulp toegankelijk te maken voor de minder draagkrachtige rechtzoekenden.

Bankrekeningnummer

Omdat wij een non profit organisatie zijn, zijn wij afhankelijk van subsidies, giften en sponsoren.
Bent u tevreden over onze dienstverlening en wilt u eeen gift doen? Dat stellen wij zeer op prijs!.
Onze bankgegevens: NL84 INGB 0006071387 t.n.v. Stichting Rechtswinkel Noord - Holland Noord.
Ook voor het storten van griffierechten en deurwaarderskosten kunt u dit bankrekeningnumer gebruiken.

Subsidie Raad voor Rechtsbijstand of Toevoeging

Advocaten en mediators die ingeschreven zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand kunnen voor hun cliënten een aanvraag doen voor een gesubsidieerde rechtsbijstand. De aanvraag wordt zowel financieel als inhoudelijk getoetst door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de aanvraag is goegekeurd, betaalt u als cliënt slechts een eigen bijdrage. De eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen.

Bijzondere Bijstand Eigen Bijdrage

ijzondere Bijstand kan ook worden aangevraagd voor rechtshulp (eigen bijdrage, griffiekosten en proceskosten). Bijzondere bijstand kun je aanvragen voor kosten die niet worden geacht uit het normale levensonderhoud te kunnen worden betaald (artikel 35 Participatiewet). Er geldt een bijstandsnorm wat niet betekent dat je een bijstandsuitkering moet hebben. Voor iedere persoon geldt een normbedrag waarvan uit wordt gegaan en je vermogen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag, artikel 34 en 35 Participatiewet. Voorwaarden: er moet een diagnosedocument zijn van het Juridisch Loket (voor de inkomensgrens om zich te melden bij het Juridisch Loket, zie website Juridisch Loket) en er moet een goedgekeurde toevoeging zijn van de Raad voor Rechtsbijstand.